[Lights of India] " " Salaam " "

Bismillahir Rahmanir Raheem

Assalam Alaikum Wa Rahmath Ullahi Wa Barkatahu

salam

Salaam

Hazrat Abu Umama RA Se Riwayat Hai Ke

 

Huzoor Sallalahu Alaihe Wassalam Ne Farmaya

 

Logoun Me Allah Ke Qareeb Aur Uski  Rahmath Ka Zyada Mustahiq

Woh Banda Hai Jo Salam karne Me Pahel Kare

(Tirmidhi)

 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Aapki Dua Ki Talib

Mrs Rubina Yasmeen

=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

 

Join My Group

 http://groups.yahoo.com/group/yaadein_meri